Untitled Document
วัฒนธรรมองค์กร : ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตโปร่งใส ใฝ่ใจพัฒนา
Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
ผวจ.มห. เข้าเข้าร่วมการสัมมนา "Success Of Waste Separation -​ Change for Good
ผวจ.มห. ร่วมประชุมหารือกับเมืองมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)
พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตร ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3141 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมมุกดาหาร 2019-07-19 19:49:32
3140 ผู้ว่าราชการจังหวัด ฝนแล้ง 2019-07-17 13:21:21
3138 สำนักงานชลประทานอำเภอคำชะอี ปล่อยให้เด็กวัยรุ่นมั่วสุ่มบริเวณสันเขื่อนชลประทาน 2019-07-10 07:51:15
3137 ความบันเทิงในเทศบาลนิคมจำสร้อย เรื่อเล่าสู่กันฟัง 2019-07-05 10:25:27
3136 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร ได้รับความเดือดร้อนจากสนามกอล์ฟของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร 2019-06-15 11:01:39
3135 ร้องทุกข์ผลกระทบทางกลิ่นรอบ​2 จาก​ฟาร์มสุกรR ร้องทุกข์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารผ่านศูนย์ดำรงธรรมมุกดาหาร​ ร้องทุกเกี่ยวกีบผลกระทบจากกลิ่นขี้หมู​ 2 แห่ง​ คือ​ ฟาร์มสหไทย​และฟาร์บุญบันดาล​ บ.เหมืองบ่า​ กลื่นโชยมากระทบเดือดร้อน​ระบบทางเดินหายใจ​ประชาชนชุมชนคำหอย​ มุกดาหาร​ 2019-06-08 22:40:19

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Please give feedback about our service and our website
 
pollcode.com free polls
 
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com