Untitled Document
วัฒนธรรมองค์กร : ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตโปร่งใส ใฝ่ใจพัฒนา
Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติราชการแก่ จนท.พช.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดมุกดาหาร
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมถอดบทเรียนนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนและชุมชนต้นแบบ
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการมุกดาหาร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมพระสังฆาธิการ
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3091 เทสบาลตำบลภูวง ไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้านดับ 2018-10-17 09:01:10
3090 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความช่วยปรับปรุงแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร 2018-10-16 08:31:01
3089 เทศบาลตำบลร่มเกล้า ระบบน้ำประปาของทางเทศบาลตำบลร่มเกล้า 2018-10-15 10:54:22
3087 เตาเผาถ่านด้านหลังวัดคำอาฮวนเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน เตาเผาถ่านเผาถ่านช่วงตอนกลางคืนเกิดควันไฟลอยไปทั่วบริเวณและเข้าไปในบ้านเรือนข้างเคียงเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ 2018-10-09 20:31:13
3086 ไฟฟ้าสาขาคำชะอี ไฟฟ้า ดับบ่อยมาก เป็นประจำ 2018-10-09 11:15:41
3083 ชาวบ้านขอขอบพระคุณผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็อย่างสูง เรื่องขออนุมัติขยายเขตไฟฟ้า IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.230.147.209 ลำดับที่ : 2537 2018-09-23 17:57:32

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Please give feedback about our service and our website
 
pollcode.com free polls
 
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com