Untitled Document

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี ขับเคลื่อนวาระ "36 กิจกรรม 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร"
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร
นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมการติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3074 ผู้รับผิดชอบถนนสายบ้านนาบอน ตำบลนาโสก ถนนบริเวณบ้านนาบอน ตำบลนนาโสก ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การเดินทางสัญจรไปมาลำบากมาก 2018-07-20 10:22:15
3072 เทศบาลตำบลคำอาฮวน ขอความกรุณสร้างถนนด่วน 2018-07-17 14:41:24
3071 ทางหลวงมุกดาหารและนางสุพิน สลางสิงห์ ่ให้แก้ไขด้วยข้อกฎหมายทางหลวงฉบับของพ.ศ2535(26ปึแล้วที่ต้องทำตาม) ทำผิดซ้ำๆและบ๋อยๆเอาเขตถนนทำร้านค้าถาวรตรงถนนสายม.ห3029ทางขึ้นอุทยานภูหมู 2018-06-24 08:25:14
3070 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ถนนสายนาอุดม-ด่านยาว ช่วงระหว่างบ้านสมสะอาดไปบ้านคำไหล ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่ฝนตกน้ำท่วมขัง สัญจรไปมาลำบากมาก 2018-06-08 08:50:51
3069 เทศบาลตำบลผึ่งแดด ไฟฟ้ารอบหมู่บ้านไม่มี 2018-06-06 19:11:50
3068 บริษัทรับเหมาที่ดูแลทางทำถนนเส้นวงแหวนรอบใน บริษัทรับเหมาที่ดูแลทางทำถนนเส้นวงแหวนรอบใน 2018-06-05 13:38:31
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Please give feedback about our service and our website
 
pollcode.com free polls
 
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com