Untitled Document
วัฒนธรรมองค์กร : ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตโปร่งใส ใฝ่ใจพัฒนา
Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
การเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร
การประชุมพ่อค้าแม่ค้าซอยกลาง หลังโรงพยาบาลมุกดาหาร
กิจกรรมจิตอาสาเตรียมถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3248 ถนนชนบท ถนนไม่ได้รับการดูแล ชาวบ้านไม่ได้รับความเห็นใจ 2020-10-16 14:21:20
3247 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีไฟฟ้าใช้มา 10 กว่าปีแล้ว 2020-10-08 16:07:58
3246 อบจ. ถนนเละเต็มไปด้วยโคลนตม การสัญจรแทบไปไม่ได้ 2020-09-20 13:56:41
3245 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำถนน/กรมทางหลวง การสัญจรบนถนน เส้น นาทาม-คำเชีงสา 2020-09-20 12:50:22
3244 โครงการเราไม่ทิ่งกัน ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง 2020-09-17 14:12:31
3243 อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยคะ เรื่องไม่มีท่อระบายน้ำทิ้งในหมู่บ้าน 2020-09-15 11:39:48

นายวีระชัย นาคมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Please give feedback about our service and our website
 
pollcode.com free polls
 
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com