Untitled Document

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5/2561
นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหารเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม และเททองหล่อพระบูชารูปเหมือนรุ่นแรก
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมวัดคำสายทอง
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานออกการตรวจติดตามผลและประเมินผล
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3062 เทศบาลตำบลนาสีนวน และเทศบาลตำบลคำอาฮวน แจ้งความคืบหน้า การก่อสร้างถนนในซอยพัฒนาการ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างถาวร 2018-05-21 16:17:30
3061 โครงการชลประทานมุกดาหาร ขุดลอกคลงส่งน้ำอ่างห้วยสิงห์ 2018-05-21 09:56:51
3060 สำนักงานที่ดินมุกดาหาร การออกโฉนดที่ดิน 2018-05-14 16:46:32
3059 สำนักงานทางหลวงชนบทมุกดาหาร ถนนชำรุด 2018-05-13 12:04:56
3058 การไฟฟ้า การขอขยายไฟฟ้าไม่คืบหน้า ยาวนานถึง10ปี 2018-05-09 18:23:03
3057 หน่วยงานที่รับงานก่อสร้าง งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและทางข้ามอ่างเก็บน้ำ ไม่ได้มาตรฐาน 2018-05-09 16:32:42
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com