Untitled Document
วัฒนธรรมองค์กร : ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตโปร่งใส ใฝ่ใจพัฒนา
Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
วันนี้ 5 ธันวาคม 2562 เวลา10.00น.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร และหน่วยงานราชการ ทุกๆหน่วย นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผลการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) เรื่อง "ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร"
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจดิจิทัลมุกดาหาร Digital Economy Mukdahan (DEM)
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ซึ่งอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมกับเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย หน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวอำเภอนิคมคำสร้อย
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3158 ผู้รับเหมาเขียนลายผนังจั่วอุโบสถ หลอกลวงต้มตุ๋น เสนองานราคาสูง ทำงานราคาต่ำไม่สมเหตุสมผล 2019-11-27 05:48:08
3157 ฟาร์มเลี้ยงสุกรสหไทย และ ฟาร์มบุญบันดาล กลิ่นเหม็นขี้สุกรแรงมาก 2019-10-22 20:20:43
3156 เจ้าของลานรับซื้อยางพาราบ้านคำชะอี (ถนนคำชะอี-นาปุ่ง) เหม็นกลิ่นยางพารา เป็นมลพิษทางอากาศและทางน้ำ 2019-10-22 10:02:39
3155 คณะกรรมการจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน น้ำประปาสายอาคารพาณิชย์มีสีดำมาก 2019-10-22 09:19:26
3154 เทศบาลตำบลร่มเกล้า เงินอุดหนุนเด็ก 2019-10-19 09:45:10
3153 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด/พมจ ไม่ได้รับความเป้นธรรมในการส่งเอกสาร เจ้าหน้าที่ทำหาย แล้วไล่ไปกรอกใหม่ 2019-10-17 09:25:31

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Please give feedback about our service and our website
 
pollcode.com free polls
 
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com