Untitled Document

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมถอดบทเรียนนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนและชุมชนต้นแบบ
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการมุกดาหาร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมพระสังฆาธิการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 18
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3079 เทศบาลเมืองมุกดาหาร ขอความกรุณาช่วยปรับถนนในซอยขลิบบุริทร์ ให้เท่ากับปากซอยขลิบบุริทร์ ท่อระบายน้ำ ลอกคลอง 2018-08-18 13:02:24
3078 ไม่ทราบ รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนยอดแล้วแต่เงินไม่เข้าบัญชี 2018-08-10 13:25:10
3077 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร น้ำประปาไม่พอใช้ในหมู่บ้านหนองหมู ต.พังเเดง อ.ดงหลวง จ มุกดาหาร 2018-08-07 15:40:52
3076 รถโดยสารระหว้างประเทศ ไทย- ลาว รถโดยสารลาว วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ออกจากขนส่งมุกดาหารเวลา 10.30 น. ทะเบียน บก 0365 สะหวันนะเขตบรรทุกผู้โดยสารเกินที่นั่งมา จนไม่มีที่จะยื่น 2018-08-03 11:17:04
3074 ผู้รับผิดชอบถนนสายบ้านนาบอน ตำบลนาโสก ถนนบริเวณบ้านนาบอน ตำบลนนาโสก ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การเดินทางสัญจรไปมาลำบากมาก 2018-07-20 10:22:15
3072 เทศบาลตำบลคำอาฮวน ขอความกรุณสร้างถนนด่วน 2018-07-17 14:41:24
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Please give feedback about our service and our website
 
pollcode.com free polls
 
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com