Untitled Document
วัฒนธรรมองค์กร : ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตโปร่งใส ใฝ่ใจพัฒนา
Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้ารับโล่ที่ระลึก และเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ "ทำถังขยะเปียก เพิ่มมูลค่าขยะ"
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3123 องค์การโทรศัพท์มุกดาหาร (TOT) มุกดาหาร ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์ 2019-03-25 08:26:05
3122 การไฟฟ้า แจ้งการเลิกร้องเรียนการไฟฟ้า,เรื่องขอใช้ไฟฟ้าครัวเรือนไม่คืบหน้ากว่า10ปี 2019-03-22 12:44:53
3121 กรมประชาสงเคราะห์ ถนนชำรุดเสียหายหนักมาก ทั้งที่อยู่ในเขตเทศบาล 2019-03-18 09:48:04
3120 เทศบาลตำบลนาสีนวน น้ำประปาไม่ไหล มาหลายวัน 2019-03-14 22:30:22
3119 การเผาไร้อ้อย ได้รับผลกระทบจากการเผาไร้อ้อย 2019-03-11 09:24:25
3118 การเผาไร้อ้อย ได้รับผลกระทบจากการเผาไร้อ้อย 2019-03-11 09:24:07

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Please give feedback about our service and our website
 
pollcode.com free polls
 
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com