Untitled Document

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย
นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ให้การต้อนรับ นายบุนยู้ ทำมะวง เจ้าเมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต
ขอแจ้งประกาศรับสมัครงานตามนโนบายเพื่อขับเคลื่อนงานไทยนิยม ยั่งยืน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3056 กรมประชาสงเคราะห์ ถนนชำรุดเสียหาย 2018-04-20 21:13:34
3055 นาง หนูเขียว บุตรเนียม กลิ่นเหม็นจากการรับซื้อยางพาราในหมู่บ้าน 2018-04-18 21:11:53
3054 ทางหลวงมุกดาหาร ตั้งตลาดนัดตรงสี่แยกถนนทางตรงม ห.3029ถนนเส้นนี้ได้รื้อถอนแล้ว แต่เหลือตรงถนน มห3037แยกทล212ไม่มีการรื้อถอนออกและยังมีการต้ังแผงค้าขายเปิดขายทุกวันเช้าถึงค่ำ ยังมีการสร้างห้องเก็บของอยู่ริมถนนส 2018-04-18 11:11:07
3053 เทศบาลผึ่งแดด บ้านโนนตูม เรื่องมีชาวบ้านได้เผาถ่านจำนวนมาก ในกลางหมู่บ้าน หรือห่างบ้านคนอื่นน้อยกว่า100เมตร 2018-04-10 22:19:35
3052 ทางหลวงมุกดาหาร กฎหมายคือกฎหมายที่ต้องทำตามมิให้มีผู้ละเมิดกฎ ยังตั้งแผงร้านค้าและสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงทั้งที่กฎหมายทางหลวงมีกฎหมายห้ามทำมาตั้งเเต่พ.ศ2535ไม่ได้มีการรื้อถอนออกจากถนนสายม.ห3037แยกทล212 ทางหลวงโกหกว่าได้แก้ไขแล้วถนนสายนั้นคือถนนเส้นม.ห3029รูปถ่ายแนบส่งให้ทราบและยังมีอีกหลายร้านค้าปลูกสร้าง ที่เอาเขตถนนเป็นร้านค้าส่วนตัวช่วยมารื้อถอนออกจากเขตถนนด้วยเพราะว่าทางหลวงให้ผู้ใหญ่บ้านมาบอกให้ไปถอนร้องเรียนกับอำเภอ ทำในสิ่งที่ถูกยังถูกคุกคามอีกว่าถ้ารื้อสถานที่ตั้งตลาดจะต้องศาลากลางบ้านและร้านค้าประชารัฐที่ทำในที่เขตทางหลวง ผู้ฟ้องมิได้จะเอาสิ่งที่ทำเพื่อส่วนรวมออกแต่ตลาดมาที่หลังและผิดกฎหมายรัฐก้อสมควรรื้อถอนออกจากที่ถนนหลวงตามกฎหมายที่ตั้งมาช้ามิใช่แก้ตัวแก้ไขไปวันวันหนึ่ง 2018-04-09 15:00:09
3051 โรงงานยางพารา โรงงานยางพาราส่งกลิ่นเหม็น 2018-03-30 17:53:57
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน
 

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com