Untitled Document
วัฒนธรรมองค์กร : ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตโปร่งใส ใฝ่ใจพัฒนา
Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
"สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน"
ผวจ.มห. เข้าเข้าร่วมการสัมมนา "Success Of Waste Separation -​ Change for Good
ผวจ.มห. ร่วมประชุมหารือกับเมืองมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3146 เทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่องถนนและคลองระบาย ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 2019-08-09 08:27:39
3145 อบต.ป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ดื่ม Alcohol ในสถานการณ์ที่ราชการ 2019-08-06 17:42:57
3144 ผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่องถนนชำรุด ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 2019-07-30 11:28:09
3143 ร้องทุกข์ผลกระทบทางกลิ่นรอบ​3 จาก​ฟาร์มสุกรR ร้องทุกข์ปลกระทบจากกลิ่นขี้หมูรอบ​3 2019-07-22 16:06:23
3142 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดมุกดาหาร เงินประกันของคุณแม่ที่เสียชีวิต 2019-07-21 00:25:48
3141 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมมุกดาหาร 2019-07-19 19:49:32

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Please give feedback about our service and our website
 
pollcode.com free polls
 
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com