Untitled Document

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน "การลงแขกดำนา"
แนะนำวิธีและขั้นตอนการปลูกดอกดาวเรือง ให้ออกดอกระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม 2560
มุก-สะหวัน ปั่นเติมฮัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2560
ประชาชน จ.มุกดาหาร เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
2988 อบต. ต.บ้านค้อ เงินคนแก่อายุ70ปี ไม่ได้รับเงินมี นายนาย วงศ์มหาเทพ และนายแสวง แสนสุภาพี อายุ80 ปี 2017-08-12 16:52:05
2987 องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ได้รับผลกระทบกำแพง อบต.นาอุม ล้มทับที่นาและสวน 2017-07-31 10:21:42
2986 เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ น้ำปะปา ม.3 ตำบลหนองสูงเหนือ 2017-07-30 07:28:37
2985 เทศบาลคำบลนาสีนวน ขอเอกสารรับรองสิ่งปลูกสร้างในโฉนดที่ดิน 2017-07-18 12:50:07
2984 เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลตำบลนาสีนวล ถนน ลุกรังแลัน้ำประปา 2017-07-17 16:34:50
2983 ทางหลวง ไม้กั้นถนน-และป้ายกีดกั้นถนน 2017-07-12 20:48:26
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน
 

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

:: ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | เข้าสู่ระบบ |
 
 
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ::
 
เรื่อง ห้องประชุม จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด รายการ แบ่ง 1 หน้า :
 
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com