Untitled Document
วัฒนธรรมองค์กร : ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตโปร่งใส ใฝ่ใจพัฒนา
Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2561
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3104 ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1500 บาท 2019-01-13 13:32:12
3103 คุณ วิษณุ นกสกุล ไม่จ่ายค่าจ้างทำงาน 2019-01-05 21:59:03
3102 โรงงานอุสาหกรรม,โรงเลี้ยงหมู บริเวณบ้านสามขา,คำป่าหลาย,หว้าน กลิ่นเหม็นรบกวนการใช้ชีวิต 2018-12-25 07:00:08
3101 องค์กรเทศบาลคำชะอี ตลาดเย็นเทศบาลคำชะอี 2018-12-21 19:53:56
3100 เทศบาลเมืองมุกดาหาร แขวงทางหลวงจังหวัดมุกดาหาร (หน่วยงานรับผ ถนนเส้นหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ชำรุด เสียหาย 2018-12-19 10:37:00
3099 เทศบาลนิคมคำสร้อย ขยะมูลฝอย 2018-12-15 23:04:38

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Please give feedback about our service and our website
 
pollcode.com free polls
 
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com