Untitled Document
วัฒนธรรมองค์กร : ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตโปร่งใส ใฝ่ใจพัฒนา
Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม"Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดมุกดาหาร
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก”ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3098 การประปาส่วนภูมิภาค ท่อน้ำใต้พื้นถนนรั่วซึม 2018-12-12 22:32:39
3097 หน่วยงานที่รับผิดชอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยมยั่งย ต้องการยื่นอุธรณ์ไม่ทราบว่าหน่วยงานใดทำหน้าที่รับอุธรณ์สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2561 เพราะจะหมดเขต 30 พ.ย.2561 ยังไม่ได้อุธรณ์เลย 2018-11-21 15:16:19
3096 เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ไฟฟ้า 2018-11-16 23:50:05
3094 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไฟฟ้าส่องถนนเส้นดงมัน-นาโพธิ์(กม.ที่0บ้านดงมัน ต.คำอาฮวน อ.เมือง) 2018-11-09 13:44:12
3093 เทศบาลตำบล การขอมีไฟฟ้าใช้ 2018-11-08 04:14:58
3091 เทสบาลตำบลภูวง ไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้านดับ 2018-10-17 09:01:10

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Please give feedback about our service and our website
 
pollcode.com free polls
 
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com