Untitled Document
วัฒนธรรมองค์กร : ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตโปร่งใส ใฝ่ใจพัฒนา
Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตร ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ
ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Learning by Doing)
พิธีลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี "จุดเทียน เดินขึ้นภู บูชาพระใหญ่ เทิดไท้องค์ราชัน"
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3136 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร ได้รับความเดือดร้อนจากสนามกอล์ฟของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร 2019-06-15 11:01:39
3135 ร้องทุกข์ผลกระทบทางกลิ่นรอบ​2 จาก​ฟาร์มสุกรR ร้องทุกข์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารผ่านศูนย์ดำรงธรรมมุกดาหาร​ ร้องทุกเกี่ยวกีบผลกระทบจากกลิ่นขี้หมู​ 2 แห่ง​ คือ​ ฟาร์มสหไทย​และฟาร์บุญบันดาล​ บ.เหมืองบ่า​ กลื่นโชยมากระทบเดือดร้อน​ระบบทางเดินหายใจ​ประชาชนชุมชนคำหอย​ มุกดาหาร​ 2019-06-08 22:40:19
3134 เทศบาลตำลลผึ่ฃแดด ไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างรอบหู่บ้าน 2019-05-24 19:06:26
3133 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ผลกระทบกลิ่นเหม็นจากฟาร์เลี้ยงสุกร(กลิ่นขี้หมู)​เดือดร้อน​ ชุมชนคำหอย​ ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย 2019-05-21 21:08:54
3132 1.การประปาส่วนภูมิภาค 2.เทศบาลเมืองมุกดาหาร/การไฟฟ้าส่วนภูม 1.ท่อประปาใต้ดินแตก ชำรุด 2.ระบบไฟส่องสว่างบริเวณถนนท่าเรือชำรุด 2019-05-21 09:37:19
3131 นายกเทศมนตรีตำบลนาโสก ประธานสภา ผู้บริหาร ประธานสภา ผอ.กองช่าง มีส่วนได้ส่วนเสียกรณีเทศบาลตำบลนาโสกเป็นคู่สัญญาจ้าง 2019-05-16 10:28:58

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Please give feedback about our service and our website
 
pollcode.com free polls
 
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com