Untitled Document

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561 จังหวัดมุกดาหาร
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 เรื่อง รายชื่อร้านค้าและรายการสินค้า "ธงฟ้าประชารัฐ" จังหวัดมุกดาหาร
ขอความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน Facebook ชื่อ Page มหาดไทย Knowledge management
นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเยี่ยมชมกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3017 ผู้ที่เกี่ยวข้อง ถนนชำรุดไม่ได้รับการซ่อมบำรุง 2017-12-11 15:53:17
3010 ชาวบ้าน...ไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนประชาชนคนทั่วไป มานานหลายปี ขอความช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าหน่อยเถอะลำบากจริงๆไม่มีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าที่เหลือใช้ช่วยแบ่งมาให้หน่อยเถอะ 2017-12-08 12:03:18
3009 โยธาธิการและผังเมืองมุกดาหาร ฝุ่นละออง ทรายละเอียด พัดเข้าบ้าน 2017-11-28 07:04:24
3008 กำนันตำบลชะโนดน้อย ทุจริตโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเซินก้า 2017-11-27 14:35:18
3006 คณะกรรมการจัดตั้งตลาดบ้านโนนสว่าง ม.9 ตั้งตลาดนัดริมทางขอบทางไหล่ทางหลวงในที่ถนนหลวงทั้งหมดในข้อกฏหมายทางหลวงผิด (พ ร บ หลายมาตรา) 2017-11-20 15:41:08
3005 สภอ.ดอนตาล ต.บ้านป่าไร่ ยาบ้าระบาดหนักมากครับ 2017-11-09 21:14:12
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน
 

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

:: ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | เข้าสู่ระบบ |
 
 
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ::
 
เรื่อง ห้องประชุม จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด รายการ แบ่ง 1 หน้า :
 
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com