Untitled Document

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าฯมุกดาหารไปตรวจเยี่ยม และติดตามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงรับรองสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมุกดาหาร
ผวจ.มห. เยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัด (โคขุนหนองสูง)
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3005 สภอ.ดอนตาล ต.บ้านป่าไร่ ยาบ้าระบาดหนักมากครับ 2017-11-09 21:14:12
3004 พระวัดนาโปน้อย ให้เอกชนเช่าลานกีฬาชุมชนเพื่อเป็นสถานที่สอนขับรถโดยปิดล็อกพื้นที่ไม่ให้เข้าใช้ 2017-10-31 16:57:33
3003 ศูนย์บ.เอไอเอส มุกดาหาร (หน.นิรมิตร) ฟ้าผ่าลงเสาเอไอเอส ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ชาวบ้านชำรุดเสียหาย พร้อมทั้งต้องการให้รืั้อถอนเสาเอไอเอสออกจากชุมชนฯ 2017-10-30 12:55:32
3002 อบต.ตำบลนาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร ถนนเข้าซอยนำ้ท่วมขังเละเป็นโคลนตมการสัญจรมีความยากลำบากยิ่ง 2017-10-18 13:28:28
3001 คณะกรรมการจัดตั้งตลาดบ้านโนนสว่าง ม.9 ตั้งตลาดผิด พ.ร.บ ทางหลวงโดยตรง การบริการจัดการไม่มีใช้น้ำไฟฟรีถูกต้องแล้วหรือ 2017-09-29 17:32:01
3000 หน่วยงานที่รับผิดชอบกล้อง cctv ในชุมชน รถชนเสากล้อง cctv 2017-09-20 12:31:35
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน
 

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

:: ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | เข้าสู่ระบบ |
 
 
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ::
 
เรื่อง ห้องประชุม จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด รายการ แบ่ง 1 หน้า :
 
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com