Untitled Document

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการท่องเที่ยวสนุก สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการลดใช้พลังงานและการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน"
นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3044 นายหลาวทอง บับภาร เหม็นกลิ่นเผาถ่าน 2018-03-13 19:57:30
3043 ที่เกี่ยวข การปรับปรุงบาทวิถีล้าช้า ทิ้งงานไม่ทำให้เสร็จ 2018-03-10 10:43:33
3041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ถนนลูกรังในความดูแลของ สปก.ทรุดโทรม 2018-02-23 13:02:38
3040 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ถนนลูกรังในความดูแลของ สปก.ทรุดโทรม 2018-02-19 13:47:46
3039 สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี เรื่องเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 3,000 บาท และเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,200 บาท 2018-02-14 09:40:35
3038 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้ำในการใช้อุปโภคในครัวเรือนขาดแคลนมาเป็นอาทิตย์ 2018-02-09 22:13:33
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน
 

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

:: ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | เข้าสู่ระบบ |
 
 
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องประชุม จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด รายการ แบ่ง 1 หน้า :
 
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com