รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เพิ่มข้อมูล
   เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   รายละเอียด ดาวน์โหลด