แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เพิ่มข้อมูล
   เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6เดือนหลัง
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6เดือนแรก
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด