Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3260
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  โรงงานน้ำตาลสหเรือง
  เรื่องร้องเรียน :
  ส่งกลิ่นเหม็น
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  โรงงานน้ำตาลสหเรืองเปิดหีบทำให้ส่งกลิ่่นเหม็นในบริเวณหมู่บ้านรอบๆโรงงาน เหม็นทุกปีไม่เคยแก้ปัญหาได้ ขอความกรุณาแก้ปัญหาอย่างจริงจังหน่อยครับ
  วันที่ร้องเรียน : 2021-01-09 19:26:27
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 124.122.37.162
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้