Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3258
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  อสม จังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงไม่กักตัว
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เดินทางจากพืันเสี่ยง มาจากจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี
  วันที่ร้องเรียน : 2021-01-02 09:47:07
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 182.52.56.26
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้