Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3257
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  นางเหวย นาโสก
  เรื่องร้องเรียน :
  คนข้างบ้านชอบเผาขยะ สร้างมลพิษ
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ป้าข้างบ้าน ชอบเผาขยะ(พลาสติก) แทบทุกวัน เช้าเย็น สร้างมลพิษ กลุ่มควัน และส่งกลิ่นเหม็น เป็นอันตรายต่อระบบหายใจและสุขภาพ อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ ได้มาตรวจสอบ ตักเตือน และแก้ไขปัญหาให้ครับ (รูปภาพและสถานที่ ผมส่งให้ทางอีเมลครับ)
  วันที่ร้องเรียน : 2020-12-29 11:03:13
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 27.55.74.126
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้