Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3253
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ขยะ
  เรื่องร้องเรียน :
  ชาวบ้านเอาขยะมาทิ้ง
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เดิมเป็นที่ส่วนบุคคล แล้วทางราชการขอพื้นที่เพื่อทำเป็นถนนให้ประชาชนได้ใช้หลังภูหินเรือ ปรากฎว่า มีคนเอาขยะมาทิ้งทั้งที่ติดป้ายไว้ ไม่ขาดสาย ต้องการให้ติดกล้องวงจรปิดบนเสาไฟฟ้าเพื่อไว้ใช้เป็นหลักฐานกับผู้ทิ้งขยะ ไม่ก็ปิดทางดังกล่าวเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนกับปัญหาขยะและกลิ่น
  วันที่ร้องเรียน : 2020-11-26 17:29:43
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.206.229.192
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้