Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3250
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  โรงงานยางพาราส่งกลิ่นเหม็น
  เรื่องร้องเรียน :
  โรงงานยางพาราส่งกลิ่นเหม็น
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  โรงงานยางพาราที่ตั้งอยู่ระหว่างบ้านแก่นเต่ากับบ้านคำฮี ส่งกลิ่นเหม็น เรียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขด้วย ขอบพระคุณคะ
  วันที่ร้องเรียน : 2020-11-13 17:45:26
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.206.229.2
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้