Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3247
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เรื่องร้องเรียน :
  ไม่มีไฟฟ้าใช้มา 10 กว่าปีแล้ว
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ไม่มีไฟฟ้าใช้มาสิบกว่าปีแล้ว ตั้งแต่รุ่นพ่อ ทุกวันนี่ต้องใช้ไฟโซล่าเซลล์ทั้งที่ที่คนควรจะได้รับสิทธิ์การใช้น้ำใช้ไฟอย่างทั่วถึง เคยไปติดต่อหลายครั้ง แต่เจ้าหน้าที่ว่าบ้านต้องมีห้องน้ำ ถึงจะเดินไฟมาได้มันเกี่ยวกันด้วยหรอ หรือต้องมีหลักเกณฑ์ หลักปฏิบัติย่างไรในการขอใช้ไฟฟ้า ทุกวันนี้เดือดร้อนเพราะต้องอยู่ในข้อจำกัดเพราะไม่มีไฟฟ้า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ด้วยครับ ถ้ามีอะไรที่เข้าใจไม่ตรงกันก็จะได้ชี้แจงให้คนอื่นได้รับทราบข้อมุลด้วย
  วันที่ร้องเรียน : 2020-10-08 16:07:58
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.2.144.201
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้