Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3246
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  อบจ.
  เรื่องร้องเรียน :
  ถนนเละเต็มไปด้วยโคลนตม การสัญจรแทบไปไม่ได้
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ถนนเส้นบ้านนาทาม - บ้านคำเชียงสา ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เป็นถนนลูกรัง ที่คนในหมู่บ้านใช้ในการสัญจรไปมา ใช้เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของชุมชน เป็นเส้นทางไปโรงเรียนของนักเรียนหลายคน ถ้าถึงฤดูฝน ถนนจะเละเป็นโคลนและลื่นทำให้การใช้รถบนถนนต้องใช้ความระมัดระวังสูง บางครั้งต้องใช้รถไถมาลากรถออกจากโคลน และบนถนนยังเป็นร่องลึกพาดผ่านกลางถนน เนื่องมาจากน้ำไหลแรงกัดเซาะผิวถนนจนเป็นร่องลึก บางทีรถรับส่งนักเรียนถึงกับลงขางทางเพราะถนนลื่น รถมอเตอร์ไซค์ต้องจูงไม่สามารถขับผ่านไปได้ พอถึงฤดูแล้งถนนจะเต็มไปด้วยฝุ่น แถมช่วงนี้ยังมีรถบรรทุกเยอะ ทั้งรถสิบล้อ รถพ่วง ที่ขนสินค้าทางการเกษตร ถ้ารถคันใหญ่ ๆ หรือรถที่วิ่งเร็วจะทำให้เกิดฝุ่นเต็นถนนไปหมดจนมองไม่เห็นอะไรเลย ทำให้ผู้ขับขีรถต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ต้องจอดรอให้ฝุ่นจางก่อน ค่อยขับไปได้ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงอยากร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยมาดูแลแก้ไขปัญหานี้ให้กับชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรโดยด่วนด้วยเถอะค่ะ สงสารนักเรียนที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนทุกวัน ชาวบ้านแถบนี้เดือดร้อนมานานมาก
  วันที่ร้องเรียน : 2020-09-20 13:56:41
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.1.233.129
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้