Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3245
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำถนน/กรมทางหลวง
  เรื่องร้องเรียน :
  การสัญจรบนถนน เส้น นาทาม-คำเชีงสา
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ถนนเส้นนาทาม-คำเชียงสา เป็นถนนลูกลังถนนดินแดง เวลาฝนตกถนนจะเหนียว ลื่น และมีหลุมขนาดใหญหลายจุด การสัญจรเป็นไปได้ยาก รถ ทุกชนิดเดินทางลำบากมาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากในช่วงฤดูฝน ช่วงที่มีพายุเข้า ถนนเส้นนี้เป็นแบบนี้ในทุกๆปี เวลามีน้ำแซะถนน ชาวบ้านจะเป็นคนดูแลเอง ชาวบ้านที่นั้นส่วนมากจะเป็นเกษตรกร จึงต้องเดินทางออกมาทำไร่ สวน ในทุกๆวัน จึงขอให้ทางหน่วยงานลงพื้นที่ไปสำรวจก่อนก็ได้ค่ะ ร้องเรียนไปหลายครั้งแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความช่วยเหลือ ขอบคุณค่ะ
  วันที่ร้องเรียน : 2020-09-20 12:50:22
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 171.5.128.145
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้