Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3243
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยคะ
  เรื่องร้องเรียน :
  เรื่องไม่มีท่อระบายน้ำทิ้งในหมู่บ้าน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  อยากเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องลงมาดูแลการเป็นอยู่ของชาวบ้านเวลาฝนตกขึ้นมานำ้จะถ่วมขังสัจจรลำบากมาคะเพราะไม่มีท่อระบายน้ำทิ้งในหมู่บ้านชาวบ้านแถวนั้นก็จำเป็นขุดท่อระบายน้ำทิ้งเล็กๆๆใกล้บ้านไว้เพราะถ้าเกิดปล่อยน้ำทิ้งไปก็จะไปกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกัน
  วันที่ร้องเรียน : 2020-09-15 11:39:48
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 122.154.143.86
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้