Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3242
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เจ้าหน้าที่ทางหลวงสายนาไคร้-คำชะอี
  เรื่องร้องเรียน :
  เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามที่ได้ให้สัญญา
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ข้าพเจ้านางวิรุฬวัลย์ แสนสุข มีอาชีพเป็นคนพิการ เป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกเวรคืนถนนตัดผ่านเส้นนาไคร้-คำชะอี เมื่อปลายปี 2563 ช่วงเดือนกันยายน 2562 ได้มีนายช่างของกรมทางหลวง ชื่อนายกิตติพงษ์ โลหะสาร ที่เป็นคนดูแลเส้นทางหลวงช่วงคำชะอี –นาไคร้ เข้ามาพบข้าพเจ้าเพื่อให้เซ็นเอกสารการเวณคือ โดยต้องการให้ข้าพเจ้าเซ็นให้รวดเร็วเพื่อที่งานของนายกิตติพงษ์ จะได้ดำเนินการไม่ยุ่งยาก ข้าพเจ้าได้แจ้งพร้อมบุตรสาวบุตรชายว่าขอตรวจสอบ แต่นายกิตติพงษื ก็ได้มาขอร้องเข้าออกบ้านเป็นประจำเพื่อให้เซ็น ข้าพเจ้าจึงได้แจ้งว่าข้าพเจ้าไม่เซ็นให้เนื่องจากทางเชื่อเข้าที่ดินของข้าพเจ้ายังไม่เรียบร้อย แต่นายกิตติพงษ์ก็ได้ให้สัญญากับข้าพเจ้าว่าจะประสานกับผู้รับเหมาให้ทำให้ โดยได้ออกไปคุยกันหน้าที่ดินที่ต้องการทำทางเชื่อม โดยผู้รับเหมารับปากจะทำให้เพื่อให้ข้าพเจ้ารีบเซ็นเอกสาร และแจ้งให้ข้าพเจ้าสั่งซื้อท่อมาเพื่อทำทางเชื่อม ข้าพเจ้ารอจนถึงเกือบ 1 ปี ก็ไม่มีหน่วยงานใดหรือใครที่เข้ามาทำให้ จนท่อที่สั่งซื้อมาหายไป เป็นมูลค่ากว่าสี่พันบาท เมื่อโทรสอบถามนายกิตติพงษ์ให้ตามเรื่องให้ ก็โบ้ยว่าเป็นการตกลงกันเองทั้งๆที่ในวันที่เดินมาหาข้าพเจ้าพูดดีทุกอย่างเพื่อให้เซ็นเอกสารราชการ แต่พอได้รับประโยชน์แล้วกลับหายไปไม่ตามงานให้ ไม่ช่วยเหลือ โยนความผิดให้ข้าพเจ้า สร้างความเสียใจ ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนราชการหลอกลวง ก่อนได้ประโยชน์พูดอีกอย่างพอได้ประโยชน์แล้วก็ไม่มาดูแล ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเสียหาย ถ้าจะไม่ทำให้แต่แรก จะมาบอกให้ซื้อท่อทำไม หมดเงินไปหลายหมื่นบาท และต่อมาท่อยังถูกขโมยไปอีก กรณีนี้คือคนของหน่วยงานรัฐมาหลอกลวงประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นที่พึ่งของประชาชน กลับมาหลอกลวง สุดท้ายมาโทษข้าพเจ้าว่าเซ็นให้เอง ไม่มีความรับผิดชอบกับคำพูด ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะมีที่พึ่งทางใด ได้แต่หวังให้ศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือ
  วันที่ร้องเรียน : 2020-09-15 09:44:00
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 158.108.116.71
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้