Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3241
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  อบต ,กรมทางหลวงชนบท, อบจ
  เรื่องร้องเรียน :
  การซ่อมแซมถนน,สร้างถนน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ เนื่องด้วยถนนเข้าหมู่บ้านห้วยทราย2(คุ้มด่านชมพู) หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่ อ.ดอนตาล ปัจจุบันยังเป็นถนนลูกรังส่งผลให้ช่วงฤดูฝนเกิดหลุ่มบ่อโคลนทำให้สัญจรลำบาก เด็กนักเรียนหรือชาวบ้านเดือดร้อนกันมานานนับหลายสิบปี เมื่อเวลาไม่นานนี้ได้มีการปักเสาเพื่อขยายเลนถนนซึ่งเป็นข่าวดีกับชาวบ้านอย่างมากแต่จนถึงปัจจุบันก็ไม่พบความเคลื่อนไหวใด ๆ ในทุก ๆ ปีจะมีการซ่อมแซมแต่การซ่อมแซมในส่วนนั้นกลับกลายเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดเพราะต้องคอยแก้ปัญหาในทุก ๆ ปี วอนท่านผู้ว่าหรือท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปรดลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเอง ด้วยความเคารพอย่างสูง
  วันที่ร้องเรียน : 2020-09-14 22:40:14
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 184.22.205.224
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้