Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3240
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  กิจกรรมวิ่ง มุกดาหาร 250 ปี มินิมาราธอน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้จัดกิจกรรมวิ่ง มุกดาหาร 250 ปี มินิมาราธอน โดยกำหนอจัดกิจกรรมในวันที่ 29 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ประกาศงดจัดงาน โดยให้ผู้สมัครร่วมกิจกรรมติดต่อขอรับเสื้อและเหรียญ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดมุกดาหารในวันและเวลาราชการ หากท่านใดไม่สะดวกเดินทางมารับให้ติดต่อสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร โทร 042 -611306 ข้าพเจ้านายชินกร ศรีบัว เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3461000481221 นางสกุลรัตน์ ศรีบัว เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3461000404545 เด็กชายปิยะวัฒน์ ศรีบัว เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1469900760675 ได้สมัครร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมชำระค่าสมัครรวมจำนวน 750 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี679-0-21154-3 ชื่อบัญชี 250 ปี มุกดาหาร มินิมาราธอน และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ข้าพเจ้าได้ติดต่อไปยังสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขอรับเสื้อพร้อมเหรียญโยขอให้จัดส่งทางไปรษณีโดยข้าพเจ้ายอมรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ขอที่อยู่ในการจัดส่งแต่ก็ไม่มีการจัดส่งเสื้อและเหรียญมาให้ข้าพเจ้าต่อมาเมื่อวันที่ 4,14 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้าได้ติดต่อไปอีกครั้งเจ้าหน้าที่ก็ได้ขอที่อยู่ในการจัดส่งแต่ก็ไม่มีการจัดส่งแต่อย่างใด และเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.27 น.ข้าพเจ้าได้ติดต่อกับไปอีกครั้งก็ไม่ได้รับคำตอบว่าจะจัดส่งให้ได้วันไหน และไม่ได้ชี้แจงเหตุผลของการจัดส่งที่ช้าดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์มายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารแจ้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารเร่งดำเนินการจัดส่งเสื้อและเหรียญให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลของการจัดส่งที่ล้าช้าให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับทราบด้วย
  วันที่ร้องเรียน : 2020-09-08 14:32:24
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.20.168.103
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้