Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3238
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  www.เราไม่ทิ้งกัน.com
  เรื่องร้องเรียน :
  ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลทุกโครงการ
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาจากรัฐบาลทุกโครงการได้รับผลกระทบจากโควิตโดยตรงเนื่องจากตกงาน
  วันที่ร้องเรียน : 2020-08-23 13:08:38
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 182.232.108.238
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้