Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3237
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  โครงการเราไม่ทิ่งกัน
  เรื่องร้องเรียน :
  ลงทะเบียนไม่สำเร้จ
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ลงทะเบียนไม่ได้เนื่องจากบัตรประชาชนไม่ถูกต้องแก้ไขแล้วก็ยังไม่ได้และไม่ได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ่งกันและอื่นๆอีก
  วันที่ร้องเรียน : 2020-08-23 11:09:29
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 182.232.108.238
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้