Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3235
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทศบาลมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  กลิ่นขี้หมูเยี่ยวหมู เสียงรบกวน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ช่วยหน่อยเถอะครับ หน่วยงานไหนก็ได้ รถขนหมู เอาหมูมาล้างขี้ล้างเยี่ยวในซอยโรงไม้ตรงข้ามไทวัสดุ กับ ข้างโรงงานแป๊ปซี่ใกล้ๆโรงเรีนยนนาโป เหม็นและสกปรกมากๆ ล้างเสร็จก็ไป เสียงหมูหวีดร้องทุกเช้า ไม่เป็นอันนอน ทิ้งความสกปรกไว้ให้ชาวบ้านดม ช่วยหน่อยเถอะครับ เดือดรอนจริงๆๆๆ
  วันที่ร้องเรียน : 2020-07-21 10:39:56
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 125.24.157.2
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้