Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3233
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  กระทรววการคลัง
  เรื่องร้องเรียน :
  ไม่ได้รับความเปนธรรมจากระบบคัดกรอวของกระทรวงการคลัง ไม่ได้รับสิทธ์ใดๆในการรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐในโคลงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโคสิท
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ไม่ได้รับความเปนธรรมค่ะ เนื่องจากโดนตัดสิทธิ์จากการลงทะเบียน ขอรับเงินข่วยเหลือเยียวยาจากผูได้รับผลกระทบจากโควิท19...ระบบตัดสิทธิ์โดยให้เหตุผลว่าไม่ไก้รับผลกระทบจากโควิท 19. ซึ่งดิฉันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เสริฟโต๊ะจีน ตามงานแต่งงานศพ และขายของให้เดกนักเรียนหน้าโรงเรียน ซึ่งผลกระทบที่ได้รับนั้นคือ.ทางรัฐบาลได้สั่งห้ามจัดงานแต่ง หรืองานที่ต้องชุมนุมกันทำให้ไม่มีงาน...ไม่มีรายได้และได้สั่งให้หยุดเรียนติดต่อกันเปนเวลาหลายเดือนทำให้ไม่มีรายได้. ดิฉันมีภาระต้องเลี้ยงลูก2คน....เปนเสาหลักของบ้าน....อยากขอความเปนธรรค่ะ.. ดิฉันยินดีให้มาตรวจสอบและมีหลักฐานแสดงในอาชีพที่ทำค่ะ ขอให้ดิฉันได้รับความเปนธรรมด้วยค่ะ ดิฉันอยากได้รับสิทธิ์เพื้อที่จะนำเงินมาเปนต้นทุนในการประกอบอาชีพ..ขายของให้เดกนักเรียนตอนเปิดเทอมค่ะ. ตอนนี้ทั้งลูกที่ต้องเปิดเทอมค้าใช้จ่ายในการเปิดเทอมก็เยอะ....เลยไม่มีทุนในการประกอบอาชีพ....ลำบาก อยากจอให้ทางศูนย์ดำรงธรรมพิจารณาและคืนสิทธิ์ให้ดิฉันด้วยค่ะ.....
  วันที่ร้องเรียน : 2020-07-09 01:39:59
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 27.55.70.140
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้