Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3232
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  อบต.โพนงาม
  เรื่องร้องเรียน :
  น้ำไม่ไหล
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ประชาชนเดือนร้อนน้ำจะใช้ก็ไม่มี
  วันที่ร้องเรียน : 2020-06-29 11:49:58
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 171.97.109.127
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้