Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3230
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทศบาลตำบลนาโสก ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  น้ำประปา ม.16 บ้านเหล่าป่าเป้ด ไม่ไหลและไหลไม่แรง
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยน้ำประปา ม.16 บ้านเหล่าป่าเป้ด ต.นาโสก จ.มุกดาหาร ไม่ไหลและไหลไม่แรง เบื้องต้นได้ประสานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข (เป็นแบบนี้เกือบเข้า 2 เดือนแล้ว) วอนผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินแก้ไข การใช้ชีวิตของชาวบ้านลำบากมาก
  วันที่ร้องเรียน : 2020-06-22 17:39:51
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.1.242.132
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้