Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3221
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  การไฟฟ้ามุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  การขยายเขตไฟฟ้า
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  การขยายเขตไฟฟ้า เนื่องจากกระผมได้ทำการย้ายที่อยู่ใหม่ตัวบ้านห่างจากเสาไฟของการไฟฟ้าประมาณ 900 เมตร ทำให้ต้องเดินสายไฟเองยาว 900 เมตร ซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อบ้านที่อยู่เคียงข้าง จำนวน 10 หลังเพื่อยื่นขอขยายเขตการไฟฟ้า ภายในถนน ดานคำ -หนองหอย บริเวณ ซอยร้านลาบกกเฟืองเดิม มาแล้ว 5 ปี ยังไม่ได้คำตอบจากการไฟฟ้าว่าจะดำเนินการขยายเขตได้หรือไม่ จึงขอร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ
  วันที่ร้องเรียน : 2020-06-04 14:07:37
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 159.192.110.237
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้