Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3215
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  www.เราไม่ทิ้งกัน.com
  เรื่องร้องเรียน :
  ไม่ได้รับสิทธ์เยี่ยวยา 5,000 บาท จากเราไม่ทิ้งกัน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  โดนตัดสิทธิ์เงินเยียวยา5,000 บาทจากเราไม่ทิ้งกัน ทั้งที่ไม่ได้เป็นหัวหน้าเกษตรครัวเรือนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์
  วันที่ร้องเรียน : 2020-05-22 17:01:31
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 113.53.46.163
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้