Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3213
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  กระทรวงการคลัง
  เรื่องร้องเรียน :
  ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5000
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากขึ้นข้อความว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง
  วันที่ร้องเรียน : 2020-05-20 21:03:27
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 171.101.94.192
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้