Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3212
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เงินเยียวยา
  เรื่องร้องเรียน :
  ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5000
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ขึ้นข้อความว่าข้อมูลไม่ถูกต้องค่ะ
  วันที่ร้องเรียน : 2020-05-20 20:52:39
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 171.101.94.192
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้