Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3211
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  กระทรวงการคลัง
  เรื่องร้องเรียน :
  ไม่ได้สิทธิ์เยียวยา
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ได้กดยกเลิกขอทบทวนสิทธิ์แล้ววันที่ 21/4/2563 เหตุผลเพราะว่าตัดสินใจรอมาตรการเยียวยาเกษตรกร เพราะได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรมปศุสัตว์ และ ในวันที่ 15 พ.ค 2563 ได้ตรวจสอบสิทธิ์เกษตร ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตร เพราะซ้ำซ้อนเราไม่ทิ้งกัน จึงขอร้องเรียนกระทรวงการคลังช่วยแก้ไขข้อมูลให้ได้รับสิทธิ์ที่สมควรได้รับให้ด้วยค่ะ
  วันที่ร้องเรียน : 2020-05-17 17:19:09
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.230.110.153
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้