Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3185
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เสนอศูนย์โควิดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  การจัดการ โรคโควิดมุกดาหาร
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ผมขอเสนอท่านผู้ว่าได้หรือเปล่าคับ ท่านนะตอนนี้มุกดาหารไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม เป็นโอกาสดีที่เราจะปิดเมืองมุกดาหาร ไม่ให้คนในออก ไม่ให้คนนอกเข้า เข้าได้แค่ขนส่ง แต่ขนส่งจะเข้ามาได้ต้องเจาะเลือดตรวจทุกราย ถ้าทำได้มุกดาหาร ไม่ต้องปิดกิจการ ซื้อขายได้ปกติ แต่สำคัญบทลงโทษต้องหนักใครออกนอกพื้นที่แล้วเข้ามาโดยไม่ตรวจ จับขังอย่างเดียว ต้องเด็ดขาดทุกคนจะปลอดภัย สินค้าทุกชิ้นที่เข้ามาต้องพ่นยาฆ่าเชื้อทุกชิ้น เหมือนการตั้งกำแพงเมือง คัดโรค แต่หากยังปล่อยเข้ามาอย่างอิสระ ไม่นานมุกดาหารจะเพิ่มผุ้ป่วย นะตอนนี้ผมเห็นคนมุกดาหารเริ่มไม่กลัวเข้าออกข้ามจังหวัด ไม่มีระบบตรวจโรคที่ทันการ และวันนี้ฝนตกด้วยโรคก็จะติดต่อกันได้ง่าย ที่สำคัญเราจะมีชุดตรวจได้ไง ไม่แน่ใจว่าเสียงนี้จะถึงหูผู้ว่าหรือเปล่า คนมุกดาหารจะปลอดภัยถ้าพ่อเมือง กล้าตัดสินใจ ขอบคุณคับ
  วันที่ร้องเรียน : 2020-04-07 11:26:24
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 171.4.91.224
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้