Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3184
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทศบาลเมืองมุกดาหาร แขวงทางหลวงจังหวัดมุกดาหาร (หน่วยงานรับผ
  เรื่องร้องเรียน :
  ถนนเส้นหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ชำรุด เสียหาย
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ถนนวิวิธสุรการ ตั้งแต่หน้าทางโค้งดับเพลิงผ่านหน้าเทคโนฯถึงสามแยก ธกส.ถนนชำรุดเสียหาย เป็นหลุมลึกมากบางช่วง โดยเฉพาะเลยทางโค้งไปหลุมลึกมาก เมื่อสองสามปีก่อ่นไม่ได้ชำรุดเยอะขนาดนี้ แต่เคยได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมมาแล้วเมื่อสองปีก่อน ต้องขอบคุณหน่วยงานที่ดำเนินการ แต่มาตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วสัญจรไปมาต้องคอยหลบหลีกหลุมที่มีมากขึ้นทุกวัน ฝาปิดทางระบายน้ำก็เอาขึ้นมาวางบนฟุตบาต ที่มีร้านอาหารเยอะมากขึ้นด้วยผู้คนสัญจรไปมาอันตรายมาก อยากไห้ปิดไห้เรียบร้อยด้วยครับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการแก้ไขปรับปรุงด้วยครับเพราะปีหน้าพังแน่ๆถ้าไม่มีการแก้ไขเลย เพราะรถมีมากขึ้นทุกวันแล้วเป็นทางหลักไปสะพานและนครพนมด้วย
  วันที่ร้องเรียน : 2020-04-02 10:11:41
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.2.136.179
  แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารรายงานว่า ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักก่อสร้างทาง เป็นหน่วยงานดำเนินการและมีการยกเลิกสัญญาจ้างฯ กับผู้รับจ้างรายเดิมแล้ว ขณะนี้กรมทางหลวงชนบทได้ลงนามสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างรายใหม่และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้