Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3176
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทศบาลตำบลภูวง
  เรื่องร้องเรียน :
  บ่อเผาขยะส่งกลิ่นเหม็น
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องจากทางเทศบาลได้ทำบ่อเผาขยะอยู่ในพื้นที่ทำการเกษตร ของชาวบ้าน จึงทำให้ส่งกลิ่นเหม็นเป็นวงกว้าง กลิ่นควันจากการเผาขยะทำให้เกิดมลพิษ บางวันตอนกลางคืนกลิ่นควันส่งกลิ่นเหม็นมาถึงในหมู่บ้านเป็นปัญหาใหญ่สำหรับชาวบ้านที่อยู่ตามไร่ตามสวนมีผลโดยตรงคนทีมีพื้นที่ติดกับบ่อ
  วันที่ร้องเรียน : 2020-03-12 12:19:04
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 61.90.32.97
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้