Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3173
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  โรงงานลูกชิ้น​สมศักดิ์​
  เรื่องร้องเรียน :
  กลิ่นเหม็นจากโรงงานลูกชิ้น
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ที่อยู่ในเขตชุมชนแถว ใกล้ๆทางขึ้นวัด​รอยพระบาท​ภู​มโนรมย์​ค่ะ เหม็นมาก บางครั้งเหม็นจนเวียนหัว ชาวบ้านเคยร้องเรียนแล้วก็ยังเหมือนเดิมค่ะ กรุณาตรวจสอบด้วยค่ะ
  วันที่ร้องเรียน : 2020-02-19 21:26:02
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 124.122.37.113
  จังหวัดมุกดาหารได้มีหลังสือแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้เทศบาลตำบลนาสีนวนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 20 กุมภาพันธ์ 2563
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้