Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3171
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  นายคงศรีรัตนวงศ์
  เรื่องร้องเรียน :
  รับซื้อยางในที่ชุมชนยางส่งกลิ่นเหม็น
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ซื้อยางในที่ชุมชนส่งกลิ่นเหม็นเคยร้องเรียนไปแล้วนายคงศรีรับปากจะย้ายออกไปซื้อที่อื่นแต่พอถึงฤดูกรีดยางปีต่อมาก็ยังซื้อยางอยู่ที่เดิมไม่ยอมย้ายออกตามที่สัญญาไว้ยังเหม็นเหมือนเดิ
  วันที่ร้องเรียน : 2020-02-03 11:11:20
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.206.249.16
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้