Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3170
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  มลภาวะทางอากาศ
  เรื่องร้องเรียน :
  โรงงานอิฐมอญบริเวณกลางชุมชนอรุณรังษี
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นควันการเผาอิฐมอญ(โดยใช้แกรบข้าวเป็นเชื้อเพลิง) ทำให้เกิดอาการแสบจมูกเวลาสูดดมเข้าไป ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ ไม่สามารถตากเสื้อผ้าบริเวณนอกบ้านได้เพราะจะเหม็นกลิ่นควันติดมา จากการติดตามข่าวสารทราบมาว่าทางรัฐบาลได้มีนโยบายให้ประชาชนห้ามเผาสิ่งใดก็ตามที่ทำให้เกิดฝุ่นควันแต่โรงงานนี้ยังเผาทุกเดือนๆละสองถึงสามครั้งๆละสองถึงสามวัน มีการลงมาคุยโดยทหารฝ่ายปกครองเมื่อปี62ทำให้มีสองโรงงานปิดลงเหลืออีกหนึ่งโรงงานยังเผาทุกเดือน ซึ่งอยู่ในชุมชนเขตเทศบาลแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆของเทศบาลเลย ขณะนี้เวลานี้ทางโรงงานกำลังดำเนินการเผาอิฐเหมือนเช่นเคยทำให้เกิดหมอกควันเวลาอับลมเวลากลางคืน เหม็นมากจนแสบจมูกไท่สามารถอยู่นอกบ้านได้รบกวนลงมาตรวจสอบด้วยครับ
  วันที่ร้องเรียน : 2020-01-31 08:44:09
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.47.196.83
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้