Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3168
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดงหลวง
  เรื่องร้องเรียน :
  ตัดมิเตอร์ไฟของผู้ใช้ไฟโดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้า
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดงหลวง ออกไปตัดมิเตอร์ผู้ใช้ไฟโดยไม่แจ้งล่วงหน้าตามระเบียบการตัดมิเตอร์ไฟฟ้า และ ไม่ส่งใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ใช้ไฟ พอถึงสิ้นเดือน บอกว่ามียอดค้าง และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 107 บาท ในวันที่ 27และ 28 ม.ค.63 ชาวบ้านโดนการระนาว และอ้างว่า เป็นบริษัทเอกชน รับเหมาตัดมิเตอร์ ที่จริงบริษัทรับจ้างตัดมิเตอร์ต้องปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้า
  วันที่ร้องเรียน : 2020-01-28 22:49:42
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.24.185.21
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้