Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3162
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  ไม่ได้กู้ยืมเงินแต่มีหนังสือทวงถามหนี้
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ข้าพเจ้าได้รับหนังสือทวงถามหนี้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหารจำนวนเงิน 50,000บาท ทั้งๆที่ไม่เคยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้เขียนโครงการเสนอกับพมจ.จริงเมื่อปี2556แต่ข้าพเจ้าไม่เคยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินแต่อย่างใด
  วันที่ร้องเรียน : 2020-01-03 20:06:11
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 27.55.84.190
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้