Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3159
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ผู้เกี่ยวข้อง
  เรื่องร้องเรียน :
  ฝายกักเก็บน้ำบ้านแข้หมู่5 ชำรุดเสียหาย
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องด้วยฝายกักเก็บน้ำหมู่5บ้านแข้ชำรุดเสียหาย กักเก็บน้ำไม่ได้ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่มีน้ำในการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง โดยปกติชาวบ้านปกติจะปลูกข้าวโพด มะเขือเทศ และพืชอื่นเพื่อเป็นรายได้เสริม ทั้งนี้ทางอบต.บ้านค้อได้ทำการซ่อมเเซมหลายครั้งแต่พอนำมาก็พัง ชำรุดมากกว่าเดิมเป็นเวลาหลายปี ขอความกรุณาท่านผู้มีอำนาจโปรดเมตตาลงมาตรวจดูเพื่อพิจารณาแก้ไขให้ยั่งยืนต่อไป ขอบคุณค่ะ
  วันที่ร้องเรียน : 2019-12-13 14:23:25
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 103.216.193.95
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้