Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3155
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  คณะกรรมการจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน
  เรื่องร้องเรียน :
  น้ำประปาสายอาคารพาณิชย์มีสีดำมาก
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสูงเหนือ สายอาคารพาณิชย์ มีสีดำมาก ไม่สามารถใช้ในการอุปโภคได้ ทางคณะกรรมการฯ ก็ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้แต่อย่างใด อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบด้วย เพราะอาจมีสารปนเปื้อนถ้าใช้ไปเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้
  วันที่ร้องเรียน : 2019-10-22 09:19:26
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.20.161.208
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้