Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3151
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  ถนนลาดยาง ทางเข้า - ออก หมู่ที่ 3บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  กระผมนายธนโชติ ซาผู อยู่บ้านเลขที่ 293 หมู่ 3 บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ได้รับความเดือดร้อนในการใช้ถนนทางเข้า – ออก บ้านนาสะโน หมู่ที่ 3 บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล ทางสัญจรไปมา เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไป-กลับ เพื่อประกอบอาชีพและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด (สวนมันสำประหลัง สวนยางเป็นต้น) และเด็กนักเรียนทั้งหมู่บ้านต้องอาศัยเส้นทางดังกล่าวไปโรงเรียน แต่ในสภาพปัจจุบันถนนชำรุดทรุดโทรมมากๆ เป็นถนนลาดยางบางๆ และตอนนี้เป็นหลุมเป็นบ่อ ใช้ในการสัญจรลำบากมาก หลบไปทางไหนก็ไม่พ้นหลุมดังกล่าว และก่อให้เกิดอันตราย แก่รถยนต์ รถจักรยายนต์ รถจักรยาน และผู้ขับขี่บ่อยครั้ง ซึ่งถนนเส้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กระผมในฐานะราษฎร ผู้ใช้ถนนเส้นนี้ จึงขอร้องเรียนมายังท่าน เพื่อจัดการแก้ไข หรือส่งเรื่องให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่กระผมและ ราษฎร หมู่ 3 บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผู้ที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มาได้อย่างปลอดภัยและ สะดวกสบายยิ่งขึ้นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (นายธนโชติ ซาผู)
  วันที่ร้องเรียน : 2019-09-10 07:35:04
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.4.136.155
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้