Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3150
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  กรมบัญชีกลาง
  เรื่องร้องเรียน :
  เงินอุดหนุนเด็ก
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ผมได้รับแจ้งจากพนักงานว่าเงินได้ทำการเบิกถอนครบ33งวดแล้วแต่ผมไปเช็คดูแล้วไม่มีเงินในบัญชีต้ิงทำยังไงคับ
  วันที่ร้องเรียน : 2019-09-05 10:35:26
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.230.75.185
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้