Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3149
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  กรรมการหมู่บ้าน
  เรื่องร้องเรียน :
  การเก็บเงินคนตาย
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  มีการตั้งกฏจากกรรมการหมู่บ้าน เมื่อใดมีคนตายจะขอเก็บเงินบ้านละ 100 บาท เพื่อมอบให้กับครอบครัวคนตาย แต่ไม่ได้คิดว่าชาวบ้านเขามีรายได้ไหม ถ้าเดือนไหนมีคนตายเยอะ จะต้องจ่ายแค่เบี้ยยังชีพยังไม่พอจะกิน จะเอาเงินไหนจ่ายให้ ช่วยลงไปตรวจสอบด้วย
  วันที่ร้องเรียน : 2019-09-03 14:54:16
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.46.134.103
  พอมีเบอรโทรศัพท์ไหมครับ หรือโทรมาที่เบอร์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร 042-614777 หรือ 1567 จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นกรรมการหมู่บ้านไหน มีการเรียกเก็บอย่างไร
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 3 พฤศจิกายน 2562
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้