Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3146
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทศบาลเมืองมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  เรื่องถนนและคลองระบาย ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ถนนและคลองระบายน้ำชำรุด ผู้รับเหมาได้ทำการก่อสร้างถนนและคลองระบายได้ไม่ถึงปีเกิดชำรุด บริเวณหมู่บ้านศรีทอง หลังโรงเรียนคำสายทองวิทยา เบื้องต้นได้แจ้งให้ผู้นำชุมชนทราบ (ต้นปีที่ผ่านมา)และนำไปแจ้งกับเทศบาลแล้วได้ความว่าจะให้ผู้รับเหมามาซ่อมแซม จนปัจจุบันยังไม่มีใครเข้ามาดูแลเลย
  วันที่ร้องเรียน : 2019-08-09 08:27:39
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.206.243.97
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้