Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3144
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  เรื่องร้องเรียน :
  เรื่องถนนชำรุด ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ตามที่ได้ร้องเรียนไปแล้วแต่ยังไม่ไม่ได้รับการแก้ไข ในลำดับที่ 3017 และ ลำดับ 3113 จึงเรียนแจ้งมาเพื่อให้ตรวจสอบด้วยครับ ยังไม่มีหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากว่าชาวบ้านยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ครับ
  วันที่ร้องเรียน : 2019-07-30 11:28:09
  IP Address ของผู้ร้องเรียน :
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้