Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3138
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  สำนักงานชลประทานอำเภอคำชะอี
  เรื่องร้องเรียน :
  ปล่อยให้เด็กวัยรุ่นมั่วสุ่มบริเวณสันเขื่อนชลประทาน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  อยากให้สำนักงานชลประทานอำเภอคำชะอีกำหนดเวลาเปิดและปิดบริเวณสันเขื่อนชลประทาน ให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวใช้ประโยชน์ร่วมกัน ปัจจุบันมีเด็กวัยรุ่นขึ้นไปเป็นจำนวนมาก กลัวมีสิ่งมึนเมาและยาเสพติดมาเกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยแก่บริเวณใกล้เคียง
  วันที่ร้องเรียน : 2019-07-10 07:51:15
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 203.155.148.254
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้