Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3136
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  ได้รับความเดือดร้อนจากสนามกอล์ฟของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ด้วย สนามกอล์ฟที่อยู่ในความควบคุม ดูแล ของหน่วยงานทางหลวงชนบทได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ โดยการตีลูกกอล์ฟออกมาโดนทรัพย์สินของประชาชน ทำให้ทรัพย์สินเสียหายและเป็นที่น่ารำคาญและน่ากล้วอย่างมาก ถึงแม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีการขึงตาข่ายไว้แล้วก็ตาม แต่ความสูงของตาข่ายนั้นไม่เพียงพอ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารลงมาตรวจสอบ แก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก ที่หน่วยงานดังกล่าวที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย อนึ่ง คำร้องทุกข์นี้ไม่ได้มีเจตนาให้มีผลเป็นอย่างอื่น นอกจากขอแค่ว่า "จะทำประการใดมิให้ลูกกอล์ฟออกมาโดนทรัพย์สินของประชาชนเท่านั้น" จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะขอดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
  วันที่ร้องเรียน : 2019-06-15 11:01:39
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 110.170.192.162
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้