Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3134
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทศบาลตำลลผึ่ฃแดด
  เรื่องร้องเรียน :
  ไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างรอบหู่บ้าน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องจากว่า ทางหมู่บ้านคำ้งหมู่ที่4 ขาดแคลนไฟฟ้าให้แสงสว่าฃรอบหมู่บ้านไม่มี เพราะ เวลาที่เกิดเหตุคนร้ายขึ้นบ้าทำให้ไม่สามารถติดตามผู้ต้องหาได้ บวกกับเวลากลางคืนไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างรอบหมู่บ้านไม่มี ทำให้เกิดอุบลติเหตุ ของคนในหมู่ล้านไบา่อยครั้ง
  วันที่ร้องเรียน : 2019-05-24 19:06:26
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 101.51.249.63
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้