Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3127
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  หน่วยที่แก้ไขไฟฟ้าดับ
  เรื่องร้องเรียน :
  ไฟฟ้าดับบ่อยในช่วงที่มีลม/ฝน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ผมเริ่มมาอยู่ที่บ้านบาก ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ตั้งแต่ปี 2557 จึงปัจจุบัน(13 เม.ย.62)สังเกตุว่าไฟฟ้าดับบ่อยหรือแทบจะทุกครั้งเมื่อมีมีฝนหรือลม ครั้งสุดท้ายไฟฟ้าดับนาน 11 ชม.ครึ่ง เมื่อวันที่ 11 เม.ย.62 ห้วง 19.30 น.ถึง 06.06 น.ของวันที่ 12 เม.ย.62 ผมไม่ได้ว่ากล่าวใครครับ แต่อยากให้ประชาชนได้รับความผ่อนคลายจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นบ้างครับส่วนหน่วยงานไหนรับผิดชอบเรื่องแก้ไขปัญหาผมไม่ทราบครับเพราะผมไม่เจตนาจะกล่าวร้ายใครครับ และผมพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานฯ เท่าที่สามารถจะทำได้ครับ เพื่อคลายความทุกข์ของคนหมู่มากครับ ขอแสดงความนับถืออย่างสูงกับหน่วยงานที่จัดทำข้อมูล และหน่วยงานที่อาจนำข้อมูลนี้ไปใช้ครับ
  วันที่ร้องเรียน : 2019-04-13 05:50:48
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.24.164.21
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้