Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3125
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทศบาลตำบลนาสีนวน
  เรื่องร้องเรียน :
  น้ำประปาหมู่บ้าน คุ้มนางสมหมาย บ้านเหล่าล้อม ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  น้ำประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ของชาวบ้าน ซึ่งเดือนร้อนมาระยะหนึ่งแล้ว และได้ทำเรื่องแจ้งไปทางเทศบาลตำบลนาสีนวน 2 ครั้ง แล้ว เพื่อขอโยกย้ายระบบน้ำประปาหมู่บ้าน เนื่องจากสถานที่ตั้ง ณ. ที่นี้ไม่สามารถสูบน้ำบาดาลมาทำน้ำประปาได้แล้ว เพราะไม่มีน้ำ และช่างทางเทศบาลตำบลนาสีนวนมาตรวจสอบ ซ่อมแซมแล้วหลายครั้ง ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในหมู่บ้านเหล่าล้อม ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อีกทั้งชาวบ้านที่ไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมถึงขาดแคลนน้ำก็มาด่า ว่าให้กับทางครอบครัวนางสมหมาย พิมพบุตร ด้วยคำพูดที่หยาบคาย ไม่น่าฟัง ด้วยอารมณ์ต่างๆนาๆ ซึ่งส่งผลให้ทางครอบครัวต้องมาแบกรับปัญหาส่วนนี้ ทั้งๆที่เป็นปัญหาของเทศบาลตำบลนาสีนวนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้โดยด่วน กระผมใคร่ขอให้ทางศูนย์ดำรงธรรม เป็นคนกลางในการดำเนินงาน ประสานงาน ในการแก้ปัญหาในครั้งนี้
  วันที่ร้องเรียน : 2019-03-28 14:43:18
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.24.174.195
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้