Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3120
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทศบาลตำบลนาสีนวน
  เรื่องร้องเรียน :
  น้ำประปาไม่ไหล มาหลายวัน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  น้ำประปาคุ้มนางสมหมาย พิมพบุตร ไม่ไหลมาหลายวัน แจ้งนายก และรองนายกแล้วแต่ยังเพิกเฉย เดือนร้อนมากๆ ไม่มีน้ำใช้
  วันที่ร้องเรียน : 2019-03-14 22:30:22
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 58.9.42.92
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้