Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3119
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  การเผาไร้อ้อย
  เรื่องร้องเรียน :
  ได้รับผลกระทบจากการเผาไร้อ้อย
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ได้รับผลกระทบจากการเผาอ้อยอย่างหนัก ใบอ้อยที่ถูกการเผาแล้วลอยมาตกเต็มไปหมดที่หมู่บ้าน คือเยอะมากค่ะ
  วันที่ร้องเรียน : 2019-03-11 09:24:25
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 171.4.91.35
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้