Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3114
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  การประปาส่วนภูมิภาค
  เรื่องร้องเรียน :
  ท่อน้ำแตกรั่วซึม
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เรียนท่านผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยกระผมและประชาชนชาวบ้านโครงการกัลยกร9ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรส าเหตุจากมีท่อน้ำประปาบริเวนทางเข้าหมูบ้านรั่วซึมหรือ แตกเสียหายทำให้น้ำไหลออกมาท่วมขังบริเวณถนน(ข้างบ้านเลขที่ 12/5 ) ถนนบวม ทำให้ชำรุเสียหายได้ จึงขอความกรุณาท่านได้ช่วยบรรเทาและแก้ไขความเดือดร้อนจากปัญหาดังกลาาวด้วย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
  วันที่ร้องเรียน : 2019-02-20 10:34:52
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.24.165.201
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้