Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3113
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เรื่องร้องเรียน :
  เรื่องถนนชำรุดมากๆ
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  จากที่ได้ร้องเรียนไปแล้ว ในลำดับการร้องเรียนเลขที่ 3017 ยังไม่ได้รับการแก้ไขครับ เนื่องจากว่าถนนระหว่าง บ้านนาซิง หมู่ 4 และหมู่ 10 ไปที่ บ้านเหล่าแขมทอง หมู่ 8 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120 เป็นถนนระหว่างหมู่บ้าน มีระยะทางประมาณ 3 กม. แต่ตอนนี้ถนนเส้นดังกล่าวนี้มีความเสียหายเป็นหลุ่มเป็นบ่ออย่างหนักระยะทางประมาณ 1.5 กม. ทำให้การเดินทางสรรจรไปมาได้อย่างลำบาก พร้อมกับได้มีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ครั้งในถนนเส้นนี้เนื่องจากว่ารถที่สรรจรต้องตกหลุ่มหลบหลุ่มทำให้เกิดการวิ่งตกข้างถนนและในตอนกลางคืนก็ทำให้เกิดอุบัติเหตู พร้อมทั้งการนำคนเจ็บป่วยส่งโรงพยาบาลก็ต้องเกิดความล้าช้า พร้อมทั้งเกิดฝุ่นพัดเข้าไปยังศูนย์เด็กเล็ก เนื่องจากว่าถนนมีความชำรุดเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงเรียนแจ้งร้องทุกข์มาเพื่อให้ช่วยดำเนินตรวจสอบและช่วยเหลือขาวบ้านและผู้ที่ใช้ถนนเส้นดังกล่าวนี้ด้วยครับ
  วันที่ร้องเรียน : 2019-02-07 12:27:14
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 220.227.8.2
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้